סחל"ב היא תוכנית שמיישמת את חוק עידוד מעורבות של סטודנטים ביום לימודים ארוך, התשס"א 2000. תוכנית סחל"ב מיועדת עבור סטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה ולומדים תוכנית לימודים מלאה לקבלת תואר ראשון, אך ורק סטודנטים לתואר ראשון.

מועמדים הזכאים למלגה:
מלגת סחלב תינתן בעדיפוץ ברורה לסטודנטים שכתובתם הקבועה היא אחד מערי הפיתוח או יישובי הפריפריה המבקשים להשתלב בבית ספר או בגן ילדים באזור מגוריהם.

גובה המלגה:
מלגת סחלב היא בגובה של 60 אחוז משכר הלימוד האקדמי בכפוף לאותה שנת לימודים. אין קבלת מלגת סחלב והשתתפות בתוכנית מונעת מהסטודנט קבלת הלוואות או מלגות אחרות המוענקות על ידי המדינה או כל גורם אחר.

תנאים לזכאות למלגה:
הזכאות למלגת סחלב ניתנת בתנאי שהסטודנט מתחייב להשתלב בפעילות חינוכית בגן ילדים או בבית ספר יסודי בהיקף של 4 שעות שבועיות לפחות, במהלך יום לימודים אחד או יומיים בשבוע. מרבית שעות הפעילות של הסטודנט הן במהלך שעות הצהריים, הפעילות בגן או בבית הספר תתבצע במסגרת ההתמחות או ההתמחויות של המועמד ובתיאום מלא של הצוות החינוכי בגן או בבית הספר.

הפעילות של המועמד בגן הילדים או בבית הספר היסודי תתקיים בימים ובשעות קבועים במהלך השבוע, בהתאם למערכת השעות הלימודית של הסטודנט ובהתאם למערכת שעות הלימוד של המוסד החינוכי אליו יגיע הסטודנט לפעילות, במשך כל שנת הלימודים, החל מהראשון לחודש נובמבר ועד ה – 30 בחודש יוני של אותה שנה. סטודנטים שיהיו זכאים למלגה ולהשתתפות בתוכנית יהיו חייבים להצטרף לסדנת הכוונה בת 3 שעות.

תנאי קבלה לתוכנית:
1.    מגורים ביישובי פריפריה או ערי פיתוח.
2.    עמידה בהצלחה במפגש מיון אישי (ראיון קבלה למועמדים חדשים לתוכנית בלבד).
3.    השתתפות בפגישת היכרות עם מנחה התוכנית שבמהלכה ייחתם עם הסטודנט חוזה ויימסר לו השיבוץ אל גן הילדים או בית הספר בו תתקיים הפעילות במהלך השנה.

ההרשמה לתוכנית סחלב תתבצע און ליין ברשת האינטרנט באתר התוכנית לרוב עד סוף חודש ספטמבר. יש מקרים חריגים שהרשמתם נדחית כל מקרה לגופו של עניין.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here