כבר עשרות שנים שמפעל הפיס מסייע בצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים במדינת ישראל והוא גם פועל לרווחת התושבים בתחומם שונים בקהילה ובחיים בכלל. במסגרת זו מפעל הפיס מפנה משאבים רבים להתפתחות וקידום החינוך בארץ, מתוך הבנה כי החינוך הוא העתיד, חלק אינטגראלי מיכולת העמידה הבלתי מעורערת של מדינתנו הקטנה.

מלגות מפעל הפיס להשכלה גבוהה:
מפעל הפיס הקים את פרויקט "מלגות פיס להשכלה גבוהה" המעניק מלגות לימודים להשכלה גבוהה למועמדים שאין ביכולתם לממן את שכר הלימודים האקדמי הגבוה. במסגרת פרויקט זה מפעל הפיס נותן 1000 מלגות בשנה, החל משנת 2006, בסכום כולל של 30 מיליון ₪. עד היום מפעל הפיס העניק מלגות ללימודים אקדמיים ליותר מ – 11700 סטודנטים ברחבי הארץ בסכום של 305 מיליון ₪.

מהם תנאי המלגה?
מלגת מפעל הפיס ללימודים אקדמיים ניתנת לסטודנטים בתחילת שנתם הראשונה ללימודי תואר ראשון באחד ממוסדות הלימוד להשכלה גבוהה הרשומים ומוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. הסטודנטים הללו באים ממשפחות ממצב סוציו אקונומי נמוך שאינם יכולים לממן את לימודיהם באופן עצמאי. גובה מלגת מפעל הפיס ללימודי תואר ראשון הוא סך הכל 30000 ₪, כלומר עד 10000 ₪ לשנה, במשך שלוש שנים רצופות. בתמורה לכספי המלגה מחויבים הסטודנטים לתרום לקהילה בהיקף של 130 שעות בשנה כתנאי ראשוני לקבלת המלגה.

קריטריונים לקבלת מלגות מפעל הפיס לשלוש שנים:
•    סטודנטים שנה ראשונה לתואר ראשון באחד ממוסדות להשכלה גבוהה של המועצה להשכלה גבוהה ברחבי הארץ.
•    סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים לקחת מינימום 3 קורסים.
•    גובה המלגה המירבית 30000 ₪, כלומר 10000 ₪ בשנה.

מי זכאי למלגות מפעל הפיס:
מפעל הפיס מעניקה מלגות במשך 3 שנים לארבע קבוצות שונות מהאוכלוסייה המפורטים להלן:
•    סטודנטים מכלל האוכלוסייה.
•    סטודנטים מהמגזר הערבי.
•    מלגות לחיילים משוחררים, ללוחמים ולתומכי לחימה.
•    מלגות לבנות ובני שירות לאומי (בתנאי שסיימו 24 חודשי שירות מלאים).

מלגות מפעל הפיס חד שנתיות:
משנת 2012 מפעל הפיס מעניק מלגות חד שנתיות בסך 10000 ₪ לסטודנטים הלומדים במסלול לימודים לתואר ראשון באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה ברחבי הארץ המוכרים עלידי המועצה להשכלה גבוהה. הסטודנט יכול לקבל את המלגה הנ"ל בכל שנה שייבחר במהלך לימודיו, כלומר, בשנה הראשונה בתחילת לימודיו, בשנה השנייה או בשנה האחרונה. מלגת מפעל הפיס חד שנתית מחייבת את הסטודנטי ם לתרום לקהילה 4 שעות שבועיות.

קריטריונים לקבלת מלגות מפעל הפיס חד שנתיות:

•    סטודנטים לתואר ראשון באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
•    סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בהיקף של 12 שעות לפחות בשבוע במהלך כל הסמסטר. לסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה במינימום 3 קורסים לסמסטר.
•    במקרה של בני זוג סטודנטים רק אחד מבני המשפחה יקבל את המלגה.
•    הסטודנטים יבחרו על פי מצב סוציו אקונומי.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here