קרדיט תמונה FREEPIK

ראשית, הבחינה הפסיכומטרית הינה משמשת ככלי מיון עבור המועמדים למוסדות שהינם אקדמיים במדינת ישראל. על מנת להתקבל לאותם לימודים אקדמיים הנכם נדרשים לבצע עמידה בציון סף, אשר נקבע באופן אינדיבידואלי באמצעות כל מוסד. יש להבהיר כי הציון הינו בדרך כלל באמצעות שקלול של הציון בבחינה הפסיכומטרית ושל ממוצע הבגרויות, אולם בכמה חוגים מסוימים הקבלה ניתנת עקב עמידה בציון הסף של ציוני הבגרות ושל הבחינה הפסיכומטרית בנפרד. במאמר הבא יוצגו מספר פרמטרים הקשורים לכמה מועדים יש בשנה וכל הכרוך בנושא זה.   

מספר מועדי פסיכומטרי בשנה

ניתן לומר כי עד שנת 2017 היו מבצעים כחמישה מועדי פסיכומטרי בכל שנה , הינם דצמבר, ספטמבר, יולי, אפריל ופברואר. כאשר התחילה שנת 2018 מועד פברואר בוטל, וכן מספר המועדים הינו פחת ל ארבעה בשנה, והינם נקראים אביב, קיץ, סתיו וחורף. נוסף על כך, האיסור שנכח בעבר על היבחנות מועדים שהינם היו סמוכים זה לזה בוטל, וכן ניתן לגשת לשני מועדים ברצף ללא כל הגבלה.    

כיצד קובעים את מועדי הבחינה?

יש לציין כי מועדי פסיכומטרי הינם תלויים בלוח החופשות השייך למוסדות הלימוד, וכן הינם חלים ברוב המקרים בתקופות שאין בהם זמני לימודים כגון פסח, חנוכה וחופשת הקיץ. זאת בגלל שאולמות הבחינה הינם כיתות לימוד אשר משמשות את הסטודנטים הנמצאים במכללות ובאוניברסיטאות עבור צרכי הבחינה הפסיכומטרית, שאת כיתות אלו שוכר המרכז הארצי להערכה ובחינות.

משך זמנה של הבחינה

ניתן לציין כי משך הזמן אשר מוקצב לבחינה כולה הינו שלוש שעות ועשר דקות. למעשה, זמן הבחינה מוקצב עבור כל פרק בנפרד וכן הנבחנים אינם רשאים לעבור בין הפרקים בתוך הזמן שאינו מוקצב עבורם. פרק החיבור הינו פותח את הבחינה ומוקצבות עבורו כ – 30 דקות. שאר הבחינה כוללת בתוכה כשמונה פרקי ברירה אשר לכל מהם מוקצבות כ – 20 דקות. בעקבות זאת זמן הבחינה הינו מחולק באופן שווה בשווה בין כל אותם נבחנים וכן לא ניתן להשקיע זמן רב עבור נושא מסוים על חשבונם של אחרים. ניתן להוסיף כין בין הפרקים לא נעשות הפסקות, וכן אם הנכם ממהרים לשירותים או כל דבר אחר בזמן הבחינה, תאלצו לבצע זאת על חשובנה. 

שורה תחתונה, מועד נוסף לבחינה הפסיכומטרית עלול להיות שלב מתיש ולא פשוט עבור אנשים שונים כיוון שבחינה פסיכומטרית הינה בחינה מכריעה רבות עבור אנשים שונים ברחבי הארץ. הינה ללא ספק חשובה מאוד עבור רבים ובעקבות זאת משקיעים זמן רב ועבודה מרובה על מנת לעבור ולשאת תוצאה טובה. לכן, אם הנכם זקוקים למועד נוסף של הבחינה, ניתן להביט במספר הפרמטרים שצוינו במהלך המאמר על מנת לדעת במדויק מתי ניתן לגשת לבחינה חוזרת.    

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here