קרן מכבים של יוצאי איראן מעניקה מידי שנה 700 מלגות לסטודנטים וסטודנטיות הלומדים במוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה בישראל. היא ידועה גם כ"קרן מכבי" מניו יורק. מלגת מכבים מוענקת לסטודנטים יוצאי העדה האיראנית המעוניינים ללמוד לתואר ראשון במסגרת מוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה ברחבי הארץ וזקוקים לסיוע כספי על מנת לממש את יכולותיהם הלימודיות.

סוגי המלגות של קרן מכבים:
קיימים שני סוגים של מלגות קרן מכבים: הלוואות ומענקים ללא תמורה.
1.    מלגות הלוואה – במלגות הלוואה על הסטודנט להחזיר סכום מסוים מכספי ההלוואה עד שנתיים לאחר סיום הלימודים. סכום המלגה הנותר יהווה מענק לסטודנט ואין צורך בהחזר התשלום לקרן המכבים.
2.    מענקים ללא תמורה – מלגת מכבים המהוה מענק ללא תמורה מוענקת לסטודנטים אשר יש ביכולתם להוכיח יכולת אקדמית גבוהה לצד בעיות כלכליות קשות במיוחד.

קריטריונים לקבלת שני סוגי הסיוע הכלכלי:

הקריטריונים לקבלת מענקים ללא תמורה או מלגות הלוואה הם:
•    סטודנטים הלומדים לתואר אקדמי באחד ממוסדות הלימוד המוכרים להשכלה גבוהה בתוכנית למודים מלאה.
•    מועמדים עד גיל 30.
•    שירות צבאי או לאומי של מינימום שנה, לא כולל עולים חדשים שיצרפו תעודת עולה, למועמדים שיש ברשותם פטור משירות צבאי מסיבות רפואיות יש לצרף אישורים מתאימים.
•    הכנסות הורים או הסטודנט ובת זוגו עד 12000 ₪ לחודש.
•    עדיפות ליוצאי העדה האיראנית או צאצאיהם מדור ראשון ושני.

הערות:
•    מלגת מכבים מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון או שני הלומדים בתוכנית לימודים מלאה באחד מהמוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
•    קרן מכבים מחלקת מלגות בעדיפות ראשונה לסטודנטים לתואר ראשון, אך גם בקשות מסטודנטים לתואר שני תשקלנה בחיוב.
•    למרות כל האמור לעיל, הקרן מרשה לעצמה להתייחס לכל בקשה לגופו של עניין, גם אם אין הם עומדים בכל הקריטריונים שנקבעו למעט המוצא, הגיל, המוסד האקדמי המוכר ותוכנית לימודים מלאה.
•    כל בקשה תידון ביתר תשומת הלב הראויה לה ותיבחן באופן אישי בהתאם לנתונים של הסטודנט ולמצבו הכלכלי.

הערה 1

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here