מלגת אימפקט מוענקת לחיילים משוחררים, על ידי ארגון ידידי צ"הל בארצות הברית. קרן אימפקט מציעה בנוסף על המלגות גם תוכניות כלכליות, חברתיות, חינוכיות ותרבותיות בד בבד עם הקמת מבני רווחה. מטרת הקרן לחזק את הקשר בין חיילות וחיילי צה"ל לבין הקהילות היהודיות באמריקה ומדינת ישראל. תוכנית מלגות אימפקט הוקמה במטרה להוקיר ולהודות ללוחמים וללוחמות על שנות שירותם הצבאי ותרומתם הממשית בהגנת המדינה ובטחונה. מלגת אימפקט מוענקת לחיילים משוחררים מהיחידות הלוחמות בצה"ל שהגיעו ממשפחות מעוטות יכולת מבחינה כלכלית.

סכום המלגה:
גובה מלגת אימפקט עומד על סכום של 4000 דולר לשנת לימודים אחת, כאשר כל מועמד נתמך על ידי תורם אישי שלו בלבד, המלווה אותו לאורך כל שנות לימודיו לתואר הראשון.

הקריטריונים לקבלת המלגה:
הקריטריונים לקבלת מלגת אימפקט הם:
1.    משפחה במצב סוציו אקונומי נמוך בכפוף לאישור מלשכת הרווחה.
2.    קצין לוחם או תומך לחימה עד לדרגת סרן שמשרת בקבע עד 3 שנים ושירת בצבא שירות מלא ללא בעיות כלשהן.
3.    תחילת הלימודים לתואר ראשון לא יותר מארבע שנים מיום השחרור מהצבא.
4.    היקף מלא של הלימודים לתואר ראשון ישראלי במוסד אדקמי להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
5.    לימודי תעודה במשך שנה לפחות באחד ממוסדות הלימוד המוכרים על ידי משרד ממשלתי זה או אחר.
6.    על מועמד לקבלת מלגת אימפקט להיות בשנת הלימודים הראשונה או השנייה לתואר ראשון מתוך סה"כ 4 שנות לימוד.
7.    מועמדים המעוניינים ללמוד לתואר ראשון במסגרת האוניברסיטה הפתוחה יגישו את מועמדותם למלגה החל מהשנה השנייה ללימודים ובתנאי שעברו בהצלחה במהלך שנת הלימודים הראשונה מינימום 5 קורסים.
8.    הזכאים למלגת אימפקט נבחרים על ידי וועדה ציבורית העובדת בהתנדבות.

מסמכים ואישורים:
לטופס בקשת מלגת אימפקט יש לצרף את המסמכים הבאים:
1.    מסמכים צבאיים – תעודת לוחם, תעודת שחרור, תעודות הצטיינות מהצבא, תעודת חייל בודד, המלצה מהמג"ד.
2.    אישורי לימודים – תעודת גמר מכינה אקדמית, אישור הרשמה ממוסד הלימודים, אישור על השלמת בגרויות במידה ויש.
3.    מסמכים של ההורים – תלושי פנסיה, 2 תלושי שכר אחרונים, אישורי אבטלה, תעודות פטירה, גירושין, אישורי קצבת ביטוח לאומי, תשלומי מזונות, אחוזי נכות, אישור על הוצאות חריגות ונכסים.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here