קרן אייסף היא קרן בינלאומית לחינוך. זהו ארגון חברתי ציוני שמטרתו צמצום פערים בחברה הישראלית על ידי קידום שיוויון הזדמנויות בחינוך באמצעות סיוע לסטודנטים המתקשים מבחינה כלכלית במימון שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי ישראל ופיתוח מנהיגות חברתית אקדמי. קרן אייסף מעניקה מלגות משמעותיות לצד השתתפות בתוכנית למעורבות חברתית וליווי אישי של חברי הקרן.

מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ושני:
מלגת אייסף לתואר ראשון:
•    נוכחות בכל 15 המפגשים של מנהיגות חברתית בימי שישי במהלך כל שנת לימודים.
•    פעילות חברתית בקהילה, בהיקף של 4 שעות בשבוע.
•    חובת הגעה ל – 5 עד 8 מפגשי הכשרה בשנה.
•    זכאות למלגה בסך של 20000 ₪ לשנה בשיתוף המוסד האקדמי ושותפים אחרים נוספים.

מלגת אייסף לתואר שני:
•    נוכחות בכל 15 המפגשים של מנהיגות חברתית בימי שישי במהלך כל שנת הלימודים.
•    60 שעות בשנה ליוזמה חברתית קבוצתית בתוך הקהילה.
•    זכאות למלגה בסך של 18500 ₪ לשנה בשיתוף המוסד האקדמי ושותפים אחרים נוספים.

מלגות אייסף לדוקטורט:
•    נוכחות בכל מפגשי תוכנית מנהיגות חברתית בימי שישי.
•    פעילות חברתית בהיקף של 40 שעות בשנה.
•    שמירה על רמה אקדמית גבוהה.
•    עמידה בכללי קרן אייסף הכתוב בתקנון.

מערך ליווי ותמיכה:
קרן אייסף מפעילה מערך ליווי ותמיכה הכולל:
•    מלגות סיוע כלכלי למניעת נשירה של סטודנטים על רקע משברים כלכליים בלתי צפויים העלול לגרום לסטודנט לעזוב את לימודיו.
•    מלגות לסיוע לסטודנטים הזקוקים לעזרה בלימודיהם.
•    סיוע כספי לסטודנטים המשרתים במילואים על מנת לעזור להם להשלים ולצמצם פערים לימודיים.

קרן אייסף מעניקה פרסי הצטיינות חברתית ואקדמית לסטודנטים שגילו מעורבות חברתית רבה לצד הצטיינות בלימודים האקדמיים.

פרמטרים לקבלת המלגות:
הקריטריונים לקבלת מלגת אייסף הם:
•    סטודנטים מהפריפריה ממעמד סוציו אקונומי נמוך, עם מעורבות חברתית גבוהה ויכולת אקדמית מוכחת.
•    תוכנית לימודים אקדמית מלאה.
•    שירות צבאי או לאומי מלא.
•    מתחייבים לפעילות התנדבותית בקהילה.
•    מתחייבים לא להשתתף בכל פעולה, כנס או הפגנה המנוגדת לערכי הקרן כתוכנית א – פוליטית, ציונית ויהודית המכירה בארץ ישראל כמדינת היהודים.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here