מלגות לדרוזים של משרד החינוך מיועדות לכל בני העדה הלומדים לקראת תואר ראשון או שני באחד ממוסדות הלימוד האקדמים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

קריטריונים לקבלת המלגות:
1.    העדפה ברורה לכל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במקצועות מועדפים לפי הסדר כגון: מקצועות פרא רפואיים, אנגלית, ערבית, מתמטיקה, הנדסה, ייעוץ, פסיכולוגיה, פיסיקה, ביולוגיה וכימיה.
2.    סטודנטים בני העדה הדרוזית והצ'רקסית הלומדים לתואר ראשון, שני או שלישי במוסדות להשכלה הגבוהה ברחבי הארץ.
3.    סטודנטים הבאים ממשפחות עם מצב סוציו אקונומי נמוך בכפוף לאישור מלשכת הרווחה.
4.    סטודנט עם מעורבות חברתית לא יקל את המלגות הללו דרך משרד החינוך אלא יהיה זכאי לקבל מלגות מהמוסד הלימודי בו הוא לומד.

תהליך ההרשמה:
ההרשמה דרך האתר של החינוך הצ'רקסי והדרוזי בכתובת:
http://www.education.gov.il/druze

מלגת המועצה הדרוזית הדתית:
המועצה הדתית הדרוזית מעניקה מלגות לדרוזים בני העדה, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה על פי הקריטריונים הבאים:
1.    סטודנטים דרוזים המקיימים אורח חיים דתי.
2.    סטודנטים מצטיינים .
3.    סטודנטים המגיעים ממשפחות ממעמד סוציו אקונומי נמוך .
4.    סטודנטים לרפואה ומדעים מדויקים.

המסמכים שיש לצרף לבקשה:
1.    אישור לימוד ותשלום שכר לימוד מהמוסד להשכלה גבוהה בו המועמד לומד.
2.    סטודנט דתי יצרף אישור מראש בית התפילה שלו.
3.    אישור משרד הרווחה על מצב סוציו אקונומי בבית.
4.    אישור המוסד האקדמי על הצטיינות בלימודים בצירוף גיליון ציונים.
5.    אישור המוסד הלימודי לסטודנטים לרפואה ומדעים מדויקים.

מלגת התנועה הדרוזית הציונית:
המועצה הציונית בישראל מעניקה מלגות לדרוזים אשר לומדים באחד מהמוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה ברחבי הארץ ואשר סיימו שירות סדיר מלא או שירות לאומי. לכל אלו הלומדים במתכונת לימודים מלאה ותינתן עדיפות למסלולי הלימוד הבאים: מחשבים, רפואה, פיזיקה, הנדסה ביולוגיה ואלקטרוניקה. ההחלטה על זכאותם למלגה תלויה באישור ממוסד הלימודים ובאישור משרד הרווחה על המצב הסוציו אקונומי של המועמד.

האישורים שיש לצרף לבקשה הם:
1.    אישור על לימודים ותשלום שכר לימוד מהמוסד האקדמי.
2.    צילום פנקס מילואים או תעודת שחרור.
3.    אישור לימודים על בני משפחה מדרגה ראשונה שלומדים אף הם.
4.    הצגת אישור מביטוח לאומי על נכות.
5.    סטודנטים עובדים מחויבים להביא צילום של 3 תלושי שכר אחרונים.
6.    סטודנטים החיים בבית ההורים חייבים בצילום של 2 תלושי שכר של אב המשפחה.

מלגות לדרוזים נוספות שניתן למנות הם: מלגת סאלח פלאח ומלגת מר מהנא הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here